01.03.2010

Rezultatele Proiectului dintre Primăria Municipiului Timişoara şi GTZ

Proiectul de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică din Timişoara” între Primăria Municipiului Timişoara (PMT)

01.03.2010

Aprobare finală Plan Urbanistic Zonal - Malurile Canalului Bega

Prin Hotărârea Consiliului Local 27/26.01.2010 a fost  aprobarea Planul Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara". Acesta

04.01.2010

Iluminarea şi semnalizarea clădirilor istorice

Clădirile care au facut obiectul lucrărilor de reabilitare în cadrul proiectelor demonstrative vor fi puse

Str. Dacilor, nr. 4 (zona de reabilitare Fabric)
» IMPRESSUM
Proiect de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” © 2006-2007
« toate stirile
Rezultatele Proiectului dintre Primăria Municipiului Timişoara şi GTZ

Proiectul de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică din Timişoara” între Primăria Municipiului Timişoara (PMT) şi Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ), cu sprijinul Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) din Germania, a ajuns la final.
Proiectul a fost aprobat în anul 2006, dar a început încă din 2004 odată cu elaborarea unui Studiu socio-economic care a arătat necesitatea începerii unor măsuri de reabilitare prudentă a clădirilor, care să sporească confortul locatarilor, dar care să nu compromită caracterul istoric al construcţiilor.

Cartierele istorice Cetate, Iosefin si Fabric caracterizează şi în prezent imaginea oraşului Timişoara, cu peste 14.500 de clădiri istorice, ce formează cea mai mare rezervaţie de arhitectură din ţară, de o valoare deosebită atât pentru România, cât şi pentru Europa. Lipsa lucrărilor de reabilitare şi de modernizare din ultimele veacuri au dus insa la o degradare avansată a acestor clădiri, multe aflându-se chiar în pericol de a se prăbuşi. Acest fapt este o piedica pentru dezvoltarea economică a oraşului şi o scădere a calităţii vieţii în oraş.

În anul 2006, 50% din clădirile istorice se aflau intr-o stare avansata de degradare si numai 10% din acestea erau reabilitate.

Zonele istorice ale Timişoarei au calităţi, care puse în valoare corect şi cu prudenţa necesară, pot deveni deosebit de atractive atât pentru cetăţenii Timişoarei, cât şi pentru turişti.

În vederea atingerii acestor scopuri a fost înfiinţat in cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia Dezvoltare, Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara (CCRCIT). În cadrul acestui birou au lucrat împreuna consilieri ai Primăriei Municipiului Timişoara şi specialişti GTZ. Coordonatorul proiectului din partea germana a fost domnul Jochen Gauly.

Principalul sprijin din partea GTZ a fost identificarea şi pregătirea unor proiecte de dezvoltare urbană şi economică pe termen lung a cartierelor istorice şi de a pune bazele aplicării acestora. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul experţilor germani care au contribuit la realizarea acestor obiective (Stefan Gabi, Astrid Heck, Michael Engel, Thortsen Spohler, Christof Junghans, Gabriele Seelemann etc.)

Principalele activităţi derulate de Proiectul romano-german au fost:

- Coordonare şi training

• Cursuri permanente pentru meşteri, arhitecţi, ingineri (16 cursuri)
• Curs pentru Politia Comunitara privind conservarea patrimoniului imobilului istoric din Timişoara
• Schimb de experienţa cu oraşele înfrăţite Karlsruhe si Gera şi proiectul similar din Sibiu

- Programe şi proiecte de finantare

• Elaborarea Conceptului integrat de măsuri pentru reabilitarea cartierelor istorice din Timişoara, aprobat prin HCL nr. 3 din 30.01.2007 – strategie de reabilitare urbana a oraşului
• Participarea la pregătirea cererilor de finanţare pentru fonduri structurale europene (Programul Opraţional Regional (POR) 2007-2013 - Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere si Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă a turismului local si regional)
• Pregătirea măsurilor demonstrative de construcţii şi pregătirea unui sistem de credite KfW pentru reabilitarea prudentă a clădirilor istorice
• Elaborarea Planului Urbanistic Zonal – Malurile Canalului Bega Timişoara, aprobat prin HCL nr. 27/26.01.2010

- Informare şi mobilizare a cetăţenilor

• Întocmirea de materiale informative (broşuri, pliante, cataloage) despre reabilitarea prudentă a clădirilor istorice, care se adreseze atât proprietarilor cât şi arhitecţilor şi constructorilor. Aceste materiale pot fi descărcate gratuit de pe pagina de internet a proiectului www.gtztm.ro
• Realizarea unor evenimente care să atragă atenţia locuitorilor asupra valorii clădirilor istorice (expoziţii, dezbateri, sondaje de opinii)
• Participarea la organizare de evenimente precum: festivalul „Bega Bulevard” 2008, Campania Anti-plastic si 2009, Stradart 2007-2009

- Consultanţă tehnică gratuită

• Consiliere oferită proprietarilor şi locatarilor de clădiri istorice (180 de cereri de consultanta rezolvate, 1700 de familii si aprox. 5000 de locatari consiliaţi)
• Elaborarea Îndrumarului pentru intervenţiile asupra clădirilor istorice din cartierul Cetate şi din alte zone istorice protejate din Timişoara, aprobat prin HCL nr. 224 din 22.04.2008

Una din cele mai importante componente a Proiectului romano-german a fost punerea la dispoziţie de către Guvernul Federal German a unei contribuţii financiară în valoare de 440.000 euro pentru desfăşurarea de activităţi demonstrative şi de training în scopul reabilitării prudente a imobilelor monumente istorice de interes deosebit, proprietate privată sau publică.
Astfel s-au reabilitat sau sunt in curs de reabilitare următoarele clădiri istorice: Piaţa Unirii nr. 9, Piaţa Unirii 10, Str. G. Coşbuc nr. 1, Str. Timotei Cipariu nr. 1 şi vitrinele imobilului din Piaţa Romanilor/Ştefan cel Mare nr. 2. Lucrările de reabilitare au vizat la imobile refacerea anvelopei/învelişului imobilului împreună cu componentele decorative, recondiţionarea şarpantei, tâmplăria faţadelor principale şi elementelor de feronerie. Lucrări de reabilitare a vitrinelor constă în înlocuirea celor existente din metal cu tâmplărie din lemn după modelul original. Contribuţia proprietarilor a fost proiectul tehnic şi 30% din valoarea lucrărilor de reabilitare şi iar restul, de 70%, fost acoperit din fonduri GTZ.

Clădirile care au făcut obiectul lucrărilor de reabilitare în cadrul proiectelor demonstrative vor fi puse în evidenţă pe timpul nopţii prin iluminarea arhitecturală a acestora. Astfel va fi şi îmbunătăţit şi spaţiul public în care acestea se află.

Într-o etapă ulterioară, clădirile reabilitate, cat si celelalte monumente istorice din Timişoara, vor fi evidenţiate prin amplasarea siglei specifice de semnalizare în scopul protejării patrimoniului imobil al oraşului nostru.

CCRCIT va continua activităţile începute cu sprijinul GTZ dar va începe si noi proiecte interesante care au ca scop protejarea monumentelor istorice şi reabilitarea prudentă a acestora.

» realizat de DOW MEDIA