01.03.2010

Rezultatele Proiectului dintre Primăria Municipiului Timişoara şi GTZ

Proiectul de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică din Timişoara” între Primăria Municipiului Timişoara (PMT)

01.03.2010

Aprobare finală Plan Urbanistic Zonal - Malurile Canalului Bega

Prin Hotărârea Consiliului Local 27/26.01.2010 a fost  aprobarea Planul Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara". Acesta

04.01.2010

Iluminarea şi semnalizarea clădirilor istorice

Clădirile care au facut obiectul lucrărilor de reabilitare în cadrul proiectelor demonstrative vor fi puse

Str. General Henry Berthelot nr. 4 (zona de reabilitare urbană Iosefin)
» IMPRESSUM
Proiect de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” © 2006-2007
« toate stirile
Proiect comun pentru dezvoltarea turismului local şi regional

Între Municipiul Timişoara şi Judeţul Timiş a fost încheiată o convenţie cadru de cooperare pentru accesarea fondurilor structurale europene din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - "Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului", Domeniul major de intervenţie 5.1 - "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe", în vederea promovării şi implementării proiectului "VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL CENTRULUI ISTORIC CETATE".
Proiectul are în vedere restaurarea şi refuncţionalizarea Muzeului Banatului, reamenajarea spaţiului verde (inclusiv mobilier urban) şi a parcajelor din jurul Muzeului Banatului, reamenajarea "Ansamblului urban interbelic Corso" (Piaţa Victoriei) şi modernizarea utilităţilor aferente (înlocuirea pavajului şi a mobilierului urban, reabilitarea fântânii şi a monumentului Lupa Capitolina), precum şi implementarea unui sistem de semnalizare şi orientare turistică în "Centrul Istoric Cetate".

Mai multe detalii puteţi obţine, accesând pagina de internet a Primăriei Municipiului Timişoara.
www.primariatm.ro

 
» realizat de DOW MEDIA