01.03.2010

Rezultatele Proiectului dintre Primăria Municipiului Timişoara şi GTZ

Proiectul de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică din Timişoara” între Primăria Municipiului Timişoara (PMT)

01.03.2010

Aprobare finală Plan Urbanistic Zonal - Malurile Canalului Bega

Prin Hotărârea Consiliului Local 27/26.01.2010 a fost  aprobarea Planul Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara". Acesta

04.01.2010

Iluminarea şi semnalizarea clădirilor istorice

Clădirile care au facut obiectul lucrărilor de reabilitare în cadrul proiectelor demonstrative vor fi puse

Str. General Henry Berthelot, nr. 7 (zona de reabilitare urbană Iosefin)
» IMPRESSUM
Proiect de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” © 2006-2007
« toate stirile
Plan urbanistic zonal - Malurile canalului Bega Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara, în colaborare cu Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ), elaborează în acest moment un Plan urbanistic zonal (P.U.Z.) pentru malurile canalului Bega, în vederea revitalizării şi reamenajării malurilor acestuia şi dezvoltării unei zone de promenadă şi de recreere. La elaborarea acestuia participă mai multe Direcţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, coordonate de către Direcţia Dezvoltare.
Se urmăreşte protejarea spaţiilor verzi existente şi extinderea acestora şi în acelaşi timp impunerea un anumit standard calitativ, astfel încât să aibă loc o dezvoltare urbană durabilă şi competitivă.
Canalul Bega parcurge întregul oraş, fiind acompaniat, de-o parte şi de alta de parcuri publice atractive care reprezintă o parte centrală a spaţiului verde din oraş. Se creează astfel o aşa numita "bandă verde - albastră", "coloana vertebrală" a oraşului, recunoscută în toată regiunea.
În acest moment, malurile canalului Bega oferă o varietate de posibilităţi de recreere şi de agrement, dar concentrate mai ales în zona centrală. Dar, pe de altă parte, multe alte părţi ale malurilor şi ale canalului Bega sunt caracterizate de o lipsă de conservare şi de spaţii nefolosite, ceea ce duce la o degradare a potenţialului canalului. Un număr mare de construcţii reprezintă un alt pericol pentru dezvoltarea zonei, atâta timp cât nu există un Plan urbanistic zonal.
Primăria Municipiului Timişoara conştientizează potenţialul mare al canalului Bega şi a malurilor sale şi doreşte o dezvoltare treptată a acestora, urmărind mai multe aspecte, care vor sta la baza unei dezvoltări urbane durabile şi competitive:
- Realizarea unei alei continue, neîntrerupte, fără obstacole, pentru pietoni şi a unei piste pentru biciclete care să se desfăşoare de-a lungul întregului canal;
- Protejarea spaţiilor verzi existente şi revitalizarea şi reamenajarea acestora;
- Reintroducerea transportului public pe canalul Bega;
- Îmbunătăţirea posibilităţilor de recreere şi de petrecere a timpului liber pe malurile canalului Bega;
- Accesibilitate mai bună către apă prin creare de noi căi de acces;
- Crearea de noi legături între zonele rezidenţiale şi centrul oraşului prin noi poduri pietonale şi alei;
- Revitalizarea infrastructurii existente şi a clădirilor nefolosite, pentru utilizări socio-culturale, de petrecere a timpului liber sau locuit;
- Dezvoltarea investiţiilor lângă canalul Bega („spaţiu deschis favorabil pentru investiţii“).
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 544 din 16.12.2008 s-a aprobat stabilirea interdicţiei temporare de construire de-a lungul malurilor Canalului Bega (între limita teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara şi Staţia de epurare a apei) prin care vor fi blocate investiţiile sau proiectele de construcţie până la finalizarea şi aprobarea planului urbanistic zonal (cel târziu până pe 01.07.2009).
Prin elaborarea acestui document se vor crea premizele unei dezvoltări prudente ale malurilor Canalului Bega şi a spaţiului public deschis pentru cetăţenii oraşului Timişoara.
Revitalizarea şi dezvoltarea malurilor canalului va reprezenta un proiect major integrat în cadrul cererii de aplicaţie pentru fonduri structurale europene, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere".
Canalul Bega are potenţialul de a revitaliza oraşul Timişoara, iar un program de reabilitare este necesar şi stringent. De asemenea, participarea comunităţii este o componentă esenţială a unui program reuşit de revitalizare. Cetăţenii Timişoarei, cei care vor beneficia în primul rând de revitalizarea canalului Bega, trebuie să aibă un rol major în determinarea viitorului acestuia.
Locuitorii Municipiului Timişoara sunt aşteptaţi să îşi exprime observaţiile, ideile şi propunerile privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea malurilor canalului Bega la sediul Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara (str. Ştefan cel Mare, nr. 2).
Pentru mai multe informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi la numărul de telefon 0256.435436 sau la sediul biroului nostru.

 


» realizat de DOW MEDIA