01.03.2010

Rezultatele Proiectului dintre Primăria Municipiului Timişoara şi GTZ

Proiectul de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică din Timişoara” între Primăria Municipiului Timişoara (PMT)

01.03.2010

Aprobare finală Plan Urbanistic Zonal - Malurile Canalului Bega

Prin Hotărârea Consiliului Local 27/26.01.2010 a fost  aprobarea Planul Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timişoara". Acesta

04.01.2010

Iluminarea şi semnalizarea clădirilor istorice

Clădirile care au facut obiectul lucrărilor de reabilitare în cadrul proiectelor demonstrative vor fi puse

Piaţa Romanilor, nr. 14 (zona de reabilitare urbană Fabric)
» IMPRESSUM
Proiect de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” © 2006-2007
« toate stirile
Curs pentru Poliţia Comunitară - Conservarea patrimoniului imobil istoric din Timişoara

Direcţia Dezvoltare din Primăria Municipiului Timişoara împreună cu Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ) organizează un training pentru Poliţia Comunitară.
Programul de pregătire are ca şi tematică zonele istorice din Timişoara, măsurile necesare protejării şi reabilitării corecte a clădirilor de patrimoniu. Sesiunile de training vor începe în 17 februarie şi se vor desfăşura bisăptămânal parcursul următoarelor două luni.
Poliţiştii comunitari vor fi familiarizaţi cu caracteristici ale intervenţiilor corecte şi greşite în zonele istorice din punct de vedere estetic şi al legislaţiei, şi diferenţierea lor. Legislaţia naţională şi regulamentele locale vor constitui de asemenea o temă de studiu şi discuţie pentru poliţişii comunitari cu specialiştii din Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara. Noţiunile vor fi integrate în contextul istoriei Timişoarei, al evoluţiei celor trei cartiere istorice şi caracteristicilor stilurilor lor arhitectonice.
Scopul cooperării cu Poliţia Comunitară merge în direcţia sprijinirii populaţiei şi conştientizării de către proprietarii din cartiere istorice ale Timişoarei a importanţei intervenţiilor neinvazive în reabilitarea clădirilor istorice şi a respectării regulilor şi regulamentelor pentru zonele vizate.
Pentru intervenţiile constructive din zonele istorice protejate ale Municipiului Timişoara există regulamente precise şi cuprinzătoare. Cu toate acestea, se constată încălcări frecvente ale regulamentelor în vigoare. Prin aceste încălcări este alterat în mod irecuperabil aspectul clădirilor istorice. Uneori este periclitată chiar şi rezistenţa şi substanţa constructivă a acestor clădiri. Greşelile care se fac nu sunt, de cele mai multe ori, intenţionate, ci se datorează lipsei de cunoştinţe despre metodele şi procedeele care trebuie utilizate în cazul clădirilor din zonele istorice protejate.
Modalităţile prin care Poliţia Comunitară va veni în ajutor este acţiunea preventivă şi de control în ceea ce priveşte măsurile de reabilitare prin observaţie directă în zonele respective, prin informarea proprietarilor care au lucrări în curs de derulare, prin recomandări oferite acestora şi prin comunicarea către autorităţile avizate a posibilelor nereguli sesizate. Poliţia Comunitară trebuie să poată informa şi consilia populaţia asupra regulamentelor în vigoare, dar şi să controleze daca acestea sunt respectate.

Program curs

 
» realizat de DOW MEDIA